Sprzęt gaśniczy Wrocław

Facebook Sprzęt Gaśniczy Wrocław

Tel.: 71 350 09 42

Jak przebiega próba ciśnieniowa?

Tym razem opowiemy na pytanie Jak przebiega próba ciśnieniowa? A ściślej rzecz biorąc – co takiego robimy z Twoją butlą, gdy zostawiasz ją do próby ciśnieniowej. Okazuje się, że to dość zaawansowany zestaw czynności, które należy wykonać dokładnie, w odpowiedniej kolejności i przy zachowaniu najwyższej ostrożności.
Na samym początku butlę należy zidentyfikować i ocenić wizualnie (cechy wybite na zbiorniku, oznakowanie na tabliczce znamionowej, uszkodzenia mechaniczne) i wpisać do odpowiedniego rejestru.

Następnie wykręcić zawór, sprawdzić stan gwintu, zważyć, sprawdzić tarę z oznaczeniem na butli i jeśli trzeba – oczyścić ją.

Jak już przebrniemy przez to wszystko, zawiadamiamy Dozór Techniczny i ustalamy termin wykonania próby.

Żeby nie było nudno, butlę obijamy (trwale) datą przeprowadzenia próby oraz rokiem, w którym upływa okres ważności zbiornika, napełniamy wodą i umieszczamy na stanowisku do prób ciśnieniowych.

Pod nadzorem inspektora UDT poddajemy każdą butlę ciśnieniu próbnemu (cecha wybita na kołnierzu zbiornika), odcinamy od źródła zasilania i sprawdzamy przez 30 sekund czy ciśnienie się nie zmniejsza.

Później to już z górki: wylewamy wodę, inspektor sprawdza zgodność rejestru ze stanem faktycznym, zerka do środka butli, sprawdza stan gwintu, zaworu odcinającego i… umieszcza swój stempel potwierdzający datę ważności butli. Uff… Można wypisać dokumenty.

Dla nas to nie koniec pracy! Twoją butlę suszymy, jeśli jest taka konieczność (np. przy butlach do nurkowania) wewnątrz czyścimy specjalną maszyną, wkręcamy zawór, wymieniamy oring i napełnioną oddajemy w Twoje stęsknione ręce.

Tak przebiega próba ciśnieniowa. Czy nadal twierdzisz, że możliwe jest zrobienie próby w kilka godzin lub „od ręki”❓❓❓

Od razu uprzedzamy – tak, ale Urząd Dozoru Technicznego wystawia fakturę za swoje usługi. Są one niezależne od czynności wspomnianych powyżej.
O „wolnej amerykance”, fałszywych stemplach, beztroskiej niewiedzy opowiemy innym razem, bo to tez całkiem ciekawy temat.
UWAGA! Ten schemat dotyczy wszystkich butli, niezależnie od przeznaczenia, z wyjątkiem acetylenu i gazu propan-butan. Ale akurat prób ciśnieniowych tych butli nie wykonujemy.